Tájékoztató

Bársonyos Községi Önkormányzat 6/2001. (09.27.) számú rendelete Bársonyos helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Megnyitás, vagy letöltés (jobb klikk, mentés másként opcióval) külön PDF állományokban:

Dokumentum 1. része

Dokumentum 2. része

Dokumentum 3. része

Bársonyos településrendezési terve (belterület)

Bársonyos településrendezési terve (külterületi)

Összes dokumentum letöltése egyetlen tömörített ZIP fájlban:

Letöltés (ZIP)


Bársonyos és Kerékteleki Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás ideje alatt információs központot,ügyfélszolgálatot üzemeltet. A lakosság részére rendelkezésre álló ügyfélszolgálati központ helye.: 2883 Bársonyos, Petőfi u. 13. 1.sz iroda. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-34-558 004.

Kérdésük,panaszuk, javaslatuk van forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati irodához.


Bársonyosért Közalapítvány Kuratóriumától, Bársonyos

Tisztelt Támogatónk!

Kérjük Önt, barátait, ismerőseit, hogy amennyiben más jótékony szervezet javára még nem kötelezték el magukat, május 22-ig a 2018. évi személyi jövedelemadójának 1 %-val Alapítványunkat támogatni szíveskedjenek. Alapítványunk száma: 18613559-1-11

Köszönettel: Bársonyosért Közalapítvány Kuratóriuma


Hogyan rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a kiemelt előirányzatnak (2017-ben a Nemzeti Tehetség Programnak).

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el: www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017

Az szja +1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája itt érhető el: www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról (EGYSZA Nyomtatvány)

A rendelkezés benyújtására 2019. május 22-ig van lehetőség, ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki. A rendelkező nyilatkozat benyújtható:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
  • e-SZJA online kitöltő felületen ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy ügyfélkapus regisztráció nélkül postai úton,
  • munkáltatói adómegállapítás esetén 2018. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
  • a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz o a 16EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban). o a 16EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).

Azt, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből a NAV honlapján megtekintheti. Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, elektronikus úton tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rendelkező nyilatkozaton jelezheti hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek. Nemzeti Adó-és Vámhivatal  


Csatornázási munkák

Csatornázási munkák végzése Bársonyoson:

                     
 

Közlemény

Bársonyoson aláírták a kiviteli szerződést a?Bársonyos-Kerékteleki-Bakonyszombathely  települések közös szennyvízelvezetési projektje?, beruházásának kivitelezésére.

Bársonyos Közlemény teljes szövege megtekinthető ITT

Üdvözöljük községünk honlapján

 

 

 

 

 

Tisztelt Támogatóink!

Kérjük Önt,barátait, ismerőseit, hogy amennyiben más jótékony szervezet javára még nem kötelezték el magukat, a 2018. évi jövedelemadójának 1%-ával alapítványunkat támogatni szíveskedjenek.

Alapítványunk száma: 18613559-1-11

Bársonyosért Közalapítvány 

Kuratóriuma

 

 

 

Értesítés Szociális Tüzifaigénylésről

 

 

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bársonyos Község Önkormányzata 2018. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében 87 erdei köbméter tűzifa kiosztására van lehetőségünk a szociálisan rászorultak között.

A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (az önkormányzaton beszerezhető) kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat (a kérelem benyújtását megelőző havi munkabér, nyugdíjszelvény, gyes-, gyed-, családi pótlék, alkalmi munka esetén nyilatkozat stb.?). Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást. 

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. november 30. Ezt követően kérelem nem nyújtható be, ezen határidő jogvesztő!

 

A kérelmeket Bársonyos Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a rászorultság figyelembevételével.

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

?aktív korúak ellátására,

?időskorúak járadékára,

?pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult, vagy

?a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A támogatást azon személyek igényelhetik, akiknek:

?háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500,- Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

?nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

 

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen vagy telefonon (06/34/358-088).

 

Bársonyos Község Önkormányzat

Időjárásjelentés

Partnereink

Hirdetések

Csatornaépítési munkák Bársonyoson