Értesítés Szociális Tüzifaigénylésről

 

 

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bársonyos Község Önkormányzata 2018. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében 87 erdei köbméter tűzifa kiosztására van lehetőségünk a szociálisan rászorultak között.

A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (az önkormányzaton beszerezhető) kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat (a kérelem benyújtását megelőző havi munkabér, nyugdíjszelvény, gyes-, gyed-, családi pótlék, alkalmi munka esetén nyilatkozat stb.?). Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást. 

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. november 30. Ezt követően kérelem nem nyújtható be, ezen határidő jogvesztő!

 

A kérelmeket Bársonyos Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a rászorultság figyelembevételével.

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

?aktív korúak ellátására,

?időskorúak járadékára,

?pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult, vagy

?a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A támogatást azon személyek igényelhetik, akiknek:

?háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500,- Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

?nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

 

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen vagy telefonon (06/34/358-088).

 

Bársonyos Község Önkormányzat

Időjárásjelentés

Partnereink

Hirdetések

Csatornaépítési munkák Bársonyoson