Tájékoztató

Bársonyos és Kerékteleki Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás ideje alatt információs központot,ügyfélszolgálatot üzemeltet. A lakosság részére rendelkezésre álló ügyfélszolgálati központ helye.: 2883 Bársonyos, Petőfi u. 13. 1.sz iroda. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-34-558 004.

Kérdésük,panaszuk, javaslatuk van forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati irodához.

Csatornázási munkák

Csatornázási munkák végzése Bársonyoson:

                     
 

Üdvözöljük községünk honlapján

Értesítjük a lakosságot, hogy idén is lehet pályázni szociális tűzifára.

A kérelmeket az önkormányzatnál lehet igényelni.

A szociális célú tűzifa támogatási kérelem beadására tárgyév november 15. és december 5. között van lehetőség.

Az elbírálás az alábbi szempontok szerint történik:

A helyi rendeletben szabályozott szociális rászorultság alapján

 valamint előnyt élveznek:

 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosultak

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok

 

 

 

 

FELHÍVÁS Bursa Hungarica pályázat

Önkormányzatunk is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz ,felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016.tanév második és a 2016/2017. tanév első felére vonatkozóan.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz benyújtásának határideje 2015 .november 7.

A pályázatot papírlapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a,  A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016.tanév első félévéről.

b,  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

 

Közlemény

Bársonyoson aláírták a kiviteli szerződést a?Bársonyos-Kerékteleki-Bakonyszombathely  települések közös szennyvízelvezetési projektje?, beruházásának kivitelezésére.

Bársonyos Közlemény teljes szövege megtekinthető ITT

Időjárásjelentés

Partnereink

Hirdetések

Csatornaépítési munkák Bársonyoson