Tájékoztató

Bársonyos és Kerékteleki Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás ideje alatt információs központot,ügyfélszolgálatot üzemeltet. A lakosság részére rendelkezésre álló ügyfélszolgálati központ helye.: 2883 Bársonyos, Petőfi u. 13. 1.sz iroda. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-34-558 004.

Kérdésük,panaszuk, javaslatuk van forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati irodához.

Csatornázási munkák

Csatornázási munkák végzése Bársonyoson:

                     
 

Közlemény

Bársonyoson aláírták a kiviteli szerződést a?Bársonyos-Kerékteleki-Bakonyszombathely  települések közös szennyvízelvezetési projektje?, beruházásának kivitelezésére.

Bársonyos Közlemény teljes szövege megtekinthető ITT

Hírek aktualítások

        

 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc

60. évfordulójának emlékére rendezett Ünnepség fényképei.

 

 

 

 

Értesítés Szociális Tüzifaigénylésről

ÉRTESÍTÉS

 

 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy idén is lehet pályázni szociális tűzifára.

A pályázat elbírálása során 68 erdei köbméter tüzifa kiosztására van lehetőség.

A kérelmeket az önkormányzatnál lehet igényelni.

A szociális célú tűzifa támogatási kérelem beadására tárgyév november 15. és december 5. között van lehetőség.

Bársonyos Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a kérelmeket.

Az elbírálás az alábbi szempontok szerint történik:

A helyi rendeletben szabályozott szociális rászorultság alapján

 valamint előnyt élveznek:

 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosultak

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok

 

 

Bársonyos Község Önkormányzata

 

Időjárásjelentés

Partnereink

Hirdetések

Csatornaépítési munkák Bársonyoson